17 maja 1922

Nowy arcypasterz gnieźnieńsko-poznański

 

Polskie pisma z zaboru puskiego donoszą:

            W ostatnim numerze „Acts Apostolicae Sedis“, urzędowego organu Stolicy Apostolskiej, ogłoszona jest pod datą 30 czerwca nominacya arcybiskupa gnieźnieńskiegoi poznańskiego oraz biskupa sufragana poznańskiego w osobie ks. oficyała kapituły poznańskiej Dra Edmunda Dalbora. Wiadomość o tej urzędowej nominacyi doszła z Rzymu dopiero teraz.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22 sierpnia 1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.