9 sierpnia 1922

Wbijanie gwoździ do Kolumny Legionów

 

Wbijanie gwoździ do „Kolumny Legionów” na Rynku krakowskim odbywa się w dalszym ciągu przy licznym udziale publiczności miejscowej i zamiejscowej. Koło I. T. S. L. ofiarowało na kolumnę Legionów przy wbijaniu gwoździ 100 koron. — Również uczyniły to samo inne instytucye i stowarzyszenia. — Kongregacya Kupiecka złożyła z okazyi wbicia gwoździa w dniu 16 sierpnia przez swego prezesa p. dr. Henryka Szarskiego kwotę kor. 100 na fundusz „Kolumny Legionów".

 

            Kolumna Legionów a społeczeństwo. Dowiadujemy się, że w najbliższą niedzielę w południe wbiją gwoździe w kolumnę legionów wszyscy artyści teatru miejskiego wraz z całym personalem pomocniczym i robotniczym in corpore, jak również teatru ludowego. Spodziewanem jest nadto korporatywne wbijanie gwoździ przez liczne tutejsze Stowarzyszenia i Związki, tudzież przez korporacye zamiejscowe, które uczynią to przez pełnomocników.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22 sierpnia 1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.