17 maja 1922

Wydawanie paszportów obcokrajowcom

 

Według rozporządzenia ministeryalnego z dn. 15 stycznia 1915 r., dz. ust. p. nr. 11, każdy w państwie podróżujący, a zatem i przebywający obcokrajowiec, obowiązany jest wykazać się legalnym paszportem do podróży, wystawio­nym im przez ich właściwe władze.

            Wobec tego

zwraca się uwagą obcopoddanym, aby, o ile dotychczas nie posiadają takich pasz­portów, by o takowe bezzwłocznie się postarali o swoich właściwych władz (konsulaty).

            Poddani państw nieprzyjacielskich mają się zwrócić o wydanie im tych paszportów do władz reprezentacyjnych państw, które objęły ochro­nę interesów danego państwa nieprzyjacielskiego.

            Poddani rosyjscy (Królewiacy) mają się zgło­sić w sprawach paszportowych w konsulacie hiszpańskim w Wiedniu, poddani innych państw nieprzyjacielskich (Francyi, Anglii, Włoch itd.), w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Wie­dniu.

            Wszyscy obcopoddani, po uzyskaniu takiego paszportu, mają go złożyć w dyrekcjach policyi w danej miejscowości, gdzie otrzymają odpowiednie potwierdzenie złożenia, które im ma służyć jako dokument legitymacyjny. W razie zamiaru podróży otrzymają w policyi za okaza­niem tego potwierdzenia paszport podróżny z od­powiednią klauzulą.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 21 listopada 1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.