17 maja 1922

Zajęcie nabiału, tłuszczu, mięsa itd.

 

Kraków, 14 grudnia.

Na podstawie rozporządzenia cesarskiego z d. 7 sierpnia 1915 r zajmuje Namiestnictwo na pokrycie zapotrzebowania Galicyi w porozumieniu z naczelną Komendą etapową armii całą produkcyę oraz zapasy w kraju: jaj, mleka, masła, sera, sadła, smalcu, słoniny, świeżego mięsa, ziemniaków, siana i drzewa, o ile nie są potrzebne na zaspokojenie konsumcyi miejscowej oraz zapotrzebowania wojska i zakładów wojskowych w kraju.

 

Namiestnictwo zastrzega sobie przytem wyraźnie prawo przeznaczenia wspomnianych artykułów w pojedynczych powiatach dla zapotrzebowania okolic, dotkniętych brakiem tych artykułów, za wynagrodzeniem, umówionem w drodze porozumienia się. W razie niedojścia do skutku dobrowolnego porozumienia się, będzie wynagrodzenie za zajęte artykuły oznaczone w drodze postępowania sądowego, zajęte artykuły muszą być jednak niezależnie od tego postępowania sądowego zaraz oddane. O ile dla jakiegoś artykułu ustanowiono ceny maksymalne, nie może wynagrodzenie przewyższać tych cen.

Do miejscowości poza ocrębem Galicyi wolno wspomniane artykuły przewozić, względnie przesyłać koleją lub pocztą, jedynie za specyalnem pozwoleniem Namiestnictwa, a tylko dla mniejszych przesyłek tych artykułów poza obręb Galicyi nie w celach handlowych wyda w każdym poszczególnym wypadku pozwolenie władza polityczna I. instancyi miejsca stałego zamieszkania nadawcy.

Działający wbrew temu zarządzeniu dopuszcza się występku, podlegającego karze ścisłego aresztu od jednego miesiąca do jednego roku.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-12-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.