17 maja 1922

Obrońca chełmszczyzny

W Piotrogrodzie zmarł ś. p. poseł Lubomir Dymsza—„obrońca Chełmszczyzny”, jak go popularnie nazywano w kuluarach pałacu Taurydzkiego.

 

Urodzony na Litwie, po ukończeniu wyższych studyów w Piotrogrodzie i zagranicą, Dymsza habilitował się na uniwersytecie piotrogrodzkim, gdzie otrzymał veniam legendi w zakresie niektórych działów prawa państwowego. W ten sposób, jak rownież dzięki swojemu położeniu majątkowemu, wszedł w najprzedniejsze kola inteligencyi rosyjskiej i towarzystwa w stolicy państwa. Ułatwiło mu to w następstwie działalność polityczną.

 

 

Wybrany w r. 1907-ym do drugiej Dumy państwowej, jako poseł ziemi siedleckiej, gdzie posiadał majątek ziemski, Dymsza stał się na szerokiej arenie polityczne j rzecznikiem interesów  i  spraw tej właśnie części kraju,  gdzie system rządów rosyjskich dochodził do najostrzejszych konfliktów z uczuciem narodowem polskiem. Konflikty te zaostrzyły się szczególnie z chwilą wniesienia do Dumy projektu! wyodrębnienia Chełmszczyzny.

 

Debaty chełmskie pochłonęły Dymszę całkowicie. Jako poseł siedlecki, zapisał on w tym okresie imię swoje trwałemi zgłoskami w rocznikach polsko-rosyjskiego sporu o zasadę nietykalności granic Królestwa Kongresowego. W ciągu trzech lat Dymsza żył tylko sprawą chełmską i zasłużył sobie istotnie na imię „obrońcy" tej nieszczęśliwej ziemi.

 

Zmarł w chwili, kiedy jego talent, zdolności i przygotowanie polityczne, zalety osobiste i wpływy, którymi rozporządzał, mogły oddać krajowi niejedną jeszcze usługę.

 

Tygodnik Illustrowany, 11-12-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.