9 sierpnia 1922

U apostoła polskich Legionów.

W artykule pod powyższym tytułem umieszcza wiedeńska „Reichspost” wywiad z ks. biskupem Bandurskim, „współtwórcą bohaterskich Legionów". Ks biskup omawia szerzej zgodność idei narodowej polskiej z państwową myślą polityczną Austryi i wyrosłe na tern podłożu zaufanie Polaków do dynastyi habsburskiej. Synonimy: polski, austryacki, dynastyczny i katolicki - -stanowią w oczach ludu pruskiego jedno i tosamo pojęcie. A że naród zdołał przetrzymać straszliwe prześladowania Rosyan, może to zawdzięczać tylko złączeniu swego politycznego bytu z katolicyzmem.

 

 

A dalej wyjaśnia dostojny interlokutor :

 

— Zaraz z początkiem wojny rzuciła Rosya zbrodnicze hasło złączenia wszystkich Polaków pod berłem cara. Ale naród polski wiedział, co kryje się po zatem oszustwem. Wszyscy Polacy żywia nadzieję, że w przyszłości i utworzą niezdobytą warownię przeciw rosyjskiemu autokratyzmowi i reakcyi ortodoksyjnej.

 

Dziś Polska jest oswobodzoną od Moskali. O czem w serdecznych snach marzyłem ja i mój naród, to stało się rzeczywistością: wielki nieprzyjaciel jest pokonany, nasza pierś oddycha wolnością. A do największych skarbów tego uwolnienia od jarzma rosyjskiego należy możność swobodnego i religijnego wychowywania naszej młodzieży w duchu narodowym polskim"

 

W dalszych swych wywodach podnosi ks. biskup:

 

„Nowy czynnik siły powstanie na przyszłość wśród nas, to jest nowa jednocząca idea, która zrodziła się wśród naszych walk u boku państw centralnych. Należy powiedzieć młodzieży, że to co zaszło w latach wojny światowej, było tylko dalszym ciągiem bohaterskiej przeszłości, onej przeszłości, gdy Habsburgi i Jagiellonowie występowali wspólnie w obronie wolności Europy środkowej. Za następców tego wielkiego spadku, będą kiedyś uznani owi wojownicy, którzy w polskich Legionach z bronią w ręku wystąpili jako reprezentanci polskiej myśli narodowej. ucieleśnionej w austryackiej myśli cesarskiej.

 

Legion powstał, że tak powiem, zaimprowizowany już wśród huku dział. Jego jądro tworzył hufiec tych mężnych, którzy dnia 6 sierpnia roku pod Piłsudskim, twórcą Strzelca" bohaterskim organizatorem, pierwsi przekroczyli rosyjską granicę. Od tej pory przeszedł Legion niejedną próbę swej ofiarności i wytrwałości. Śmiertelny atak rotm Wąsowicza na czele szwadronu pod Rokitną na cztery umocnione rowy, pozostanie zawsze w pamięci.

 

A ileż podobnych epizodów liczy historya polskich Legionów! Wódz Legionów Dunki, jego szef sztabu Zagórski, dalej Piłsudski, Sosnkowski, Belina i inni — oto nazwiska, które okryje szacunek najpóźniejszych pokoleń. Polskie Legiony kontynuują myśl Kościuszki i myśl wszystkich późniejszych usiłowań uwolnienia się z pod jarzma rosyjskiego.

 

Wolność pod znakiem dwugłowego orla! Krew, którą przelali nasi synowie, nie poszła na marne — konczył ks, biskup. — Wierzę silnie i niewzruszenie w boską sprawiedliwość, wierzę w wielką historyczną misyę Austryi i państw centralnych i przez to w szczęśliwą, błogosławioną przyszłość całego polskiego narodu",

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25-01-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.