9 sierpnia 1922

„Święcone" dla legionistów

 

Staraniem Sekcyi Ligi Kobiet urządzono w pierwsze święto wielkanocne w sali „Sokoła” „święcone“ dla rannych, rekonwalescentów i przejezdnych legionistów, przebywających w Krakowie. Salę „Sokoła" przystrojono zielenią, a na ścianie naprzeciwko głównego wejścia umieszczono portret brygadyera Piłsudskiego, na amarantowem tle, w otoczeniu zieleni. Na uroczystość przybyli

członkowie Prezydyum N. K . N . z prezesem prof, d-rem L. Jaworskim na czele, wiceprezydenci miasta: d r Nowak, dr Zoll i Fr. Maryewski, wiceprezes Koła Polskiego dr L. German, reprezentanci miejscowej prasy, poważne grono obywateli ze wszystkich sfer miasta, członkinie Ligi Kobiet, kilkunastu weteranów powstania z r. 1863 i t. d.

Do olbrzymich 12-tu stołów zasiadło około 1000 osób, w tem 700 legionistów.

Poświęcenia zastawionych stołów dokonał ks. definitor Zygmunt Janicki, poczem wygłosił mowę, zaznaczając, iż spustoszenie ziemi polskiej i przelana krew legionistów nie pójdą na marne, że jutrzenka wolności wkrótce dla nas zaświta.

Następnie zebrani składali sobie wzajemnie życzenia, a z galeryi chór mieszany prof. Bursy odśpiewał szereg pieśni patryotycznych.

Gdy uczestnicy zebrania zasiedli do stołów — zjawił się na sali brygadyer Piłsudski w towarzystwie swego adjutanta Wieniawy-Długoszewskiego, (ocenzurowano) Brygadyer złożył życzenia członkom Prezydyum N. K. N . i reprezentantom Miasta, (ocenzurowano)

„Święcone", które przeciągnęło się wśród serdecznego nastroju do wieczora, pozostawiło na uczestnikach miłe wrażenie.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 26-04-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.