9 sierpnia 1922

Ujednostajnienie odznak Legionowych.

 

Odznaki oficerów na wzór pruski.

Jak nam donoszą, w tych dniach zadecydowała komenda Legionów zaprowadzenie nowych odznak legionowych dla wszystkich trzech brygad: Odznakami podoficerów będą w najbliższej przyszłości paski czerwone jak nosili dotychczas Piłsudzczycy), nie naszyte jednak na kołnierzu, lecz na naramiennikach, a to dla starszego żołnierza odznaką będzie jeden pasek, kaprala dwa paski, plutonowego trzy, sierżanta pasek srebrny. Oficerowie na wzór pruski nosić będą epolety i gwiazdki, wraz z liczbą pułku, na tych wyszytą.

 

 

Także i co do uniformów uprowadzono zasadnicze zmiany. Warsztaty krawieckie przygotowują już tysiące nowych mundurów, a to tak dla kawaleryi, artyleryi, jak i piechoty. Kawalerya nadto otrzyma nowe czeka, o wiele zgrabniejsze od poprzednich. W piechocie zatwierdzone zostały czapki, które nosiła dotąd tylko pierwsza brygada, t. zw. maciejówki.

 

Ujednostajnienie odznak i mundurów przyczyni się wreszcie z jednej strony do oryentowania się szybszego naszego społeczeństwa, zaś z drugiej strony do złagodzenia różnic powierzchownych pomiędzy trzema brygadami.

 

Złożenie odznak nastąpiło przed trzema dniami.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-07-1916

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.