17 maja 1922

Wiadomości ze Stanisławowa.

Unia bojowa. —Uspokojenie po chwilowej burzy. — Władze wracają. — Aprowizacya. — Z działalności K. D. K.

Lwów, w lipcu.

Od ziemianina z pod Stanisławowa, przybyłego do Lwowa w sprawach publicznych, otrzymała Redakcya „Kuryera Lwowskiego” następujące wiadomości :

 

 

Na wschód od Stanisławowa, kolo Tłumacza, panuje chwilowy spokój, co zresztą stwierdzają urzędowe komunikaty. Wojska austro-węgierskie i niemieckie armii hr. Bothmera wstrzymują tam napór rosyjski na linii od ujścia Koropca do Dniestru—Jezierzany (przy gościńcu z Tłumacza do Niezwisk) — Czeretnchów (przy linii kolejowej za Ottynią). Tłumacz zatem i Ottynia nie sa zajęte.

 

Na południe od Stanisławowa idzie linia bojowa od Czeremchowa na Sadzawkę i Lanczyn, ku Delatynowi, który nie jest zajęty, gdyż Rosyanie zostali wyparci na prawy brzeg Prutu na tym brzegu zostali zatrzymani dalej na południe aż do Tatarowa, Stamtąd linia skręca ku żabiemu i ciągnie się ku przełęczom bukowińskim. Na tym froncie południowym odbywają się obecnie gwałtowne walki i odgłosy strzah5w armatnich stamtąd słychać dobrze w Stanisławowie.

 

Tak kolo aprowizacyj, jak i ratowania uchodźców krząta się tamtejszą delegacya K. B. K., z ks. Piaskiewiczem na czele. Niektóre osoby, działające w tym komitecie, stworzyły już w czasie inwazyi instytucyę samopomocy społecznej, w formie filii polskiego Komitetu ratunkowego we Lwowie. Delegacya parafialna K. B. K., dzięki pomocy ze strony lwowskiej delegacyi, niesie pomoc ofiarom wojny w gotówce i żywności. —Szczególną opieką otacza komitet sieroty wojenne i dzieci opuszczone, umieszczając je w ochronkach i bursach. Przez stworzenie zaś składnicy towarowej, odstępującej towary po cenie kosztu, delegacya ta przyczynia się ogromnie do polepszenia aprowizacyi miasta i zwalczania lichwy żywnościowej.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 26-07-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.