17 maja 1922

Rzeź żydów w Śniatynie?

Przesadzone wieści o ucieczce ludności z Pokucia i Bukowiny.

Na podstawie wieści, jakie otrzymała redakcya „Kuryera lwowskiego" z Pokucia i Bukowiny należy przypuszczać, że relacye o masowej ucieczce ludności są stanowczo przesadzone. — Uciekała przeważnie ludność żydowska, wśród której krążyła pogłoska, te kozacy urządzili rzeź Żydów w Śniatynie.

 

 

Ludność wiejska, a z nią księża zostali na miejscu, o ile nie kazano opuścić siedzib ze względów strategicznych. Tak samo liczni ziemianie na Pokuciu zostali na stanowiskach, w przekonaniu, opadem na doświadczeniu, że obecnością swoją uratuje się zawsze więcej niż ucieczką. Zresztą poprzednia tułaczka wojenna dała się ludności tak we znaki, że ten własny kąt, choćby pod dyablem, jest milszy, niż baraki. Nadziei rychłego pokoju niema. wojna niezależna jest od życzeń ludzkich, nic dziwnego, że ludzie starają się do tego przyzwyczaić i również, o ile się da, uniezależnić się od wolny. Piękne też jest przysłowie niemieckie: .„Bleibe im Lamie und nahre dich redlich”.

 

Ludziom żal opuszczać żniw, które dzięki pomocy ze strony armii przy obrobieniu pól, zapowiadały się świetnie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 26-07-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.