17 maja 1922

Zjazd straży ogniowych

Zjazd straży ogniowych z całego kraju, który miał się odbyć w początkach lipca; jak się dowiadujemy, odbędzie się nieodwołalnie w d. 8, 9 i 10 września.

 

Z 545 straży w Królestwie Polskiem dotychczas zgłosiło swój udział 260, brak więc jest zgłoszeń od 285 straży, w tej liczbie jednak są i takie, których działalność ustała wskutek wojny.

 

Delegatów będzie 600, reprezentowane będzie 48% straży; oczekiwany jest przyjazd i tych delegatów, którzy dotychczas się nie zameldowali; ci jednak nie będą już mogli korzystać z ulg przepustkowych, lista bowiem jest już zamknięta.

 

Gubernia warszawska zgłosiła się najliczniej (75% straży zapisało się na listę biorących udział w zjeździe), następnie piotrkowska (63%) oraz płocka i siedlecka (50%) ; powiaty mińsko-mazowiecki, grójecki, warszawski, włocławski, garwoliński, ciechanowski i sokołowski będą reprezentowane bardzo licznie, gdyż wszystkie straże ogniowe z tych powiatów wezmą udział w zjeździe.

 

Wcale się nie zgłosiły straże ogniowe z powiatów: ostrołęckicgo, przasnyskiego, rypińskiego, suwalskiego i włodawskiego być nic)że. iż zgłoszą się w ostatniej chwili.

Kurjer Warszawski, 08-08-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.