9 sierpnia 1922

W drugą rocznicę wkroczenia Legionów do Królestwa Polskiego

Wczorajszy obchód drugiej rocznicy wkroczenia Legionistów do Królestwa rozpoczął się o godzinie 9 nabożeństwem w kościele N. P. Maryi, odprawionem przez arcyb. ks. Symona.

 

W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele N. K. N. z wicepr. Jaworskim i posłem Zieleniewskim na czele, Liga kobiet, weterani z r. 63 ze sztandarami, oficerowie i legioniści oraz liczna publiczność. Po nabożeństwie sformował się przed kościołem pochód, który udał się na cmentarz rakowicki, gdzie złożono wieńce na grobie poległych uczestników powstania 63 r., następnie. zarzucono kwiatami i zielenią groby legionistów.

 

Przy mogiłach legionistów przemówił w gorących słowach sekcyjny I. brygady Trylski, poświęcając garść wspomnień pamięci polskich bohaterów, którzy krwią swą złożyli największą ofiarę na ołtarzu ojczyzny.

 

Po odśpiewaniu pieśni patryotycznych i „Roty" Konopnickich powrócił pochód do miasta, gdzie rozwiązał się przy Bramie Floryańskiej.

 

Drugim punktem wczorajszej uroczystości był podwieczorek w sali Sokola, urządzony staraniem Ligi kobiet, w którym wzięło udział przeszło 400 legionistów, zebranych w wielkiej sali, gdzie nad estradą umieszczono portret ich wodza Józefa Piłsudskiego.

 

Oprócz legionistów na podwieczorku byli obecni przedstawiciele N. K. N., weterani z roku 1863, szef sekcyi rolniczej Centrali dla odbudowy kraju dr Julian Nowak, wiceprezydent Rolle i w. in.

 

Do legionistów przemówił znany historyk Limanowski, podkreślając znaczenie i doniosłość dla Polaków dnia 6 sierpnia 1914 roku, w którym to dniu oręż polski dał wymowny znak siły i żywotności narodu.

 

Następnie chóry odśpiewały cały szereg pieśni patryotycznych, wreszcie wygłoszono kilka deklamacyj.

 

Ponieważ w podwieczorku nie mogło wziąć udziału wielu legionistów, przebywających w szpitalach, panie z Ligi kobiet roznosiły im w ciągu dnia wczorajszego podarki i upominki.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 08-08-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.