9 sierpnia 1922

Dom uzdrowieńców

W Komieńsku istnieje t. zw. „Dom uzdrowieńców legionów polskich", w którym pomieszczenie znajduje około 1,000 rannych i chorych legionistów. Pensjonarze „domu uzdrowieńców" oderwani od wszelkich środowisk kulturalnych, tęsknią do strawy duchowej w postaci książki. „Dom uzdrowieńców" temu ich pragnieniu niezawsze zadośćuczynić może, ponieważ młoda ta instytucja nie ma jeszcze bibljoteki odpowiednio wyposażonej. 

 

Niechajże więc ludzie dobrej woli nie pochlubi im książek, ofiarowując zbyteczne bibliotece „Domu". Najbardziej pożądane są rzeczy o popularnej treki naukowej lub też podręczniki praktyczne z zakresu rolnictwa, przemysłu, rzemiosł i handlu. W mieście naszem bawi obecnie (do d. 12 b. m.) delegacja ,Domu", która przybyła tutaj gwoli zaapelowaniu do uczuć humanitarnych stolicy.

 

Dary nadsyłać można do sklepu Ligi kobiet (ul. Warecka 11).

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-08-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.