28 stycznia 1922

Departament opieki nad superarbitrowanymi legionistami

W Krakowie powstała nowa Instytucja naczelnego komitetu narodowego, a mianowicie departament opieki nad superarbitrowanymi legjonistami. Szefem departamentu opieki jest poseł sejmowy i marszałek powiatowy dr. Jan Hupka. Naczelnikiem biura departamentu jest por. Józef Okolowicz.

 

Departament dąży do tego, aby

każdego superarbitrowanego legjonistę mieć w swojej ewidencji i każdemu w miarę potrzeby i możności przyjść z pomocą. W tym ceru nawiązano stosunki ze wszystkiemi towarzystwami opieki.

 

Departament rozwinął już swoją działalność w Królestwie, mianowicie w Piotrkowie, gdzie kierownikiem oddziału jest chor. Głuchowski, w Lublinie, gdzie akcją kieruje por. Dąbski.

 

Kurjer Warszawski, 10-08-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.