6 lutego 1923

Dom uzdrowieńców Legionów Polskich w Kamieńsku.

 

W Kamieńsku, znanem letnisku kolo Piotrkowa, wśród uroczych lasów szpilkowych. położonem, inni teraz, jak dawniej, gospodarują goście. Obrała tam sobie mieszkanie szara gromadka legionowa, ci; którzy po ranach i trudach wojennych potrzebują pokrzepienia i wytchnienia. Kamienisk jest teraz siedzibą jedynego Domu uzdrowieńców Legionów Polskich.

 

W zabudowaniach fabryki mebli giętych „Wojciechów" mieszczą się kasarnie i urządzenia tego ważnego Legionów Polskich zakładu, powstałego w lipcu 1915 r. a obecnie według najnowszych wymogów i sanitarnych i technicznych zreorganizowanego. Mieści on przeciętnie do 1,000 a w miesiącach zimowych do 1,500 legionistów uzdrowieńców, i znajdują tam oni nietylko staranną opiekę lekarską, która im pozwala szybko wracać do zdrowia, ale także naukę i rozrywkę. Dom uzdrowieńców posiada własną bibliotekę, czytelnię, teatrzyk, herbaciarnię. Dwa razy w tygodniu gromadzi się wiara legionowa w jednej z największych sal na odczyty na tematy naukowe, literackie i na tle wypadków chwili bieżącej. Jako prelegenci występują legioniści, a oprócz tego uproszeni na ten cel Publicyści, literaci i politycy. Między innymi wygłosili już odczyty ks. biskup dr. Bandurski, p. Iza Moszczeńska, che-mik dr. Wierzchowski, prof. Grabowski, chor. Pochmarski i inni.

Obecnie pod nowym komendantem Domu uzdrowieńców, por. dr. Eugeniuszem Moliszem, jest w toku założenie warsztatów rzemieślniczych (stolarskiego, ślusarskiego, introligatorskiego i Kartoniarskiego), ażeby tych młodych legionistów, którzy chcą się poświęcić praktycznym zawodom, do nich przyuczyć i w ten sposób przygotować dzielnych pracowników przy wielkiem dziele odbudowy kraju.

 

Dom uzdrowieńców Legionistów Polskich w Kamieńcu stał się ośrodkiem kulturalnym dla całej okolicy i budzi naokół szczerze narodowego ducha.

 

F.

 

Świat: pismo tygodniowe ilustrowane, 25-09-1916

 

Save

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.