5 grudnia 1921

Walka z fałszerzami.

Naczelnik M. M. polecił komisarzom wydać rozporządzenie, by w razie sporządzania protokułów, przy ujawnieniu handlu produktami spożywczymi sfałszowanymi, wskazywano źródło, skąd pochodzą produkty sfałszowane, celem pociągnięcia do odpowiedzialności sądowej nie tylko sprzedawców produktów fałszowanych, lecz i ich wytwórców.

 

Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 12-10-1916

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.