5 grudnia 1921

Manifestacya internowanych oficerów Polaków.

Frankf. Zeitung" donosi: W obozie jeńców oficerów w Helmstadt w Brunszwiku odbyła się podniosła uroczystość dla oficerów Polaków, z okazyi proklamowania niepodległości Polski. Starożytny kościół klasztorny przybrano uroczyście kwiatami i oświetlono, poczem zebrali się w nim wszyscy internowani oficerowie Polacy, ze swymi służącymi, ogółem około 250 osób. Po nabożeństwie odśpiewano polskie hymny narodowem oraz „Te Deum".

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-11-1916

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.