28 czerwca 1922

Niepodległe państwo polskie in statu nascendi

Warszawa, 17 listopada.

            Ze strony specyalnej donoszą nam: Jest już pewnem, że Legiony będą wyłączną podstawą przy organizowaniu nowej armii polskiej. Jak wiadomo, był zrazu generał Beseler Legionom przeciwny, mówiąc, że są one zanadto rozpolitykowane. Jednomyślna postawa wszystkich stronnictw warszawskich przekonała generała Beselera, że bez Legionów nie będzie możliwe utworzenie armii polskiej. Tak samo i plan utworzenia obok Legionów osobnego korpusu ochotniczego został przez władze niemieckie, dzięki staraniom ze strony polskiej, zarzucony. Legiony będą wyłącznie

kadrami przyszłej armii polskiej. Poddani austryaccy, służący w Legionach, pozostaną w nich nadal i będą wolnemi od złożonej przysięgi. Werbunek do nowej armii przeprowadzony będzie wyłącznie przez oficerów legionowych. Komenda Legionów wraz z jednym pułkiem będzie przeniesiona do Warszawy, inne pułki legionowe rozlokowane będą po miastach prowincyonalnych Królestwa Polskiego.

            Podczas gdy sprawa Legionów jest już w myśl żądań polskich definitywnie załatwiona, toczą się w sprawie rządu polskiego, względnie Rady Stanu i Sejm u, ciągle jeszcze pertraktacye. Ogłoszone dnia 13 listopada 1916 rozporządzenie generała Beselera w sprawie utworzenia Rady Stanu i Sejmu w Królestwie Polskiem wywołało w opinii polskiej wątpliwości, ponieważ dotyczy ono jedynie okupacji niemieckiej, czyniąc rozszerzenie rozporządzenia na okupacyę austryacko-węgierską zależne od porozumienia się z Austro-Węgrami.

            W kołach polskich zapytują słusznie, czy nie było wobec tego raczej wskazane poczekać z ogłoszeniem rozporządzenia aż do ukończenia układów z Austro-Węgrami. Wszystkie stronnictwa polskie w Warszawie stanęły na tem stanowisku i zakomunikowały generałowi Beselerowi swoje zdanie. Jest wszelka nadzieja, że generał Beseler, znany ze zrozumienia dla sytuacyi społeczeństwa polskiego, uwzględni życzenia polskie. Ogromnie pocieszającym objawem, świadczącym o dojrzałości politycznej społeczeństw a polskiego w Królestwie, jest solidarne postępowanie wszystkich stronnictw i grup polskich w Warszawie.

            Najbliższe dni przyniosą zapewne rozstrzygnięcie sprawy tymczasowego rządu polskiego w nowem państwie polskiem.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19 listopada 1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.