20 maja 1922

Proces o śpiewnik polski.

Kierownik wydawnictwa „Gazety Grudziądzkiej", p. Wład. Kulerski, stawał dnia 15 b. m. przed sędzią śledczym. Chodziło, jak donosi ,,Gazeta Grudziądzka", o śpiewnik polski pod tytułem „śpiewnik światowy". Policya urządzila swego czasu we wydawnictwie „Gazety Grudziądzkiej" rewizye i zabrała wszystkie egzemplarze tego śpiewnika. Śpiewnik ten zawiera miewą innemi piosenki: „Bywaj luba zdrowa", „Szumi gaj" i „Wesoły parobeczek". I te właśnie piosenki są powodem procesu.

 

Prócz tego procesu spodziewa się „Gazeta Grudziądzka" jeszcze Innych, ponieważ policya dawniej już urządziła rewizye w wydawnictwie „Gazety Grudziądzkiej", a nawet w prywatnem mieszkaniu wydawcy, p. Wiktora Kulerskiego. Szukano wtenczas elementarza „Gazety Grudziądzkiej" i „Dziejów Narodu Polskiego", które przed laty wyszły jako dodatek do „Gazety Grudziądzkiej".

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-11-1916

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.