9 sierpnia 1922

Warszawa – Sienkiewiczowi.

 

Komitet, zawiązany ku uczczeniu H. Sienkiewicza w Warszawie, powziął uchwałę zasadniczą że zwłoki Sienkiewicza sprowadzone będą do kraju możliwie najprędzej po ustaleniu się warunków normalnych; postanowiono o tej uchwale zawiadomić małżonkę zmarłego, p. Maryę z Babbskich Sienkiewiczową.

 

W sprawie ulicy im. Sienkiewicza wybór w tym względzie pozostawiono magistratowi.

 

W projekcie są: plac Warecki, plac Zielony, ulica Nowosienna, Wiejska, Jasna, Wspólna, Krucza i Hoża. Brano też pod uwagę bulwar ze skwerem nad Wisłą, pomiędzy mostem Poniatowskiego a Klerbedzia. Na skwerze tym mógłby ewentualnie w przyszłości stanąć pomnik Sienkiewicza.

 

Ponadto przeszedł wniosek utworzenia przy Muzeum m. Warszawy działu pamiątek po wielkim. pisarzu.

 

Organizacya działu pamiątek po Sienikiewiczu ma być oparta na wzorze podobnego działu Mickiewicza w Muzeum Narodowem w Krakowie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24-11-1916

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.