5 grudnia 1921

Gwiazdka dla sierót po poległych żołnierzach.

W roku bieżącym podobnie jak w roku ubiegłym urządza austryacki wojskowy fundusz wdów i sierót wspólnie z komitetem książęco-biskupim, zachodnio-galic. Tow. ochrony dzieci i młodzieży i gminą ni. Krakowa, gwiazdkę dla sierót po poległych żołnierzach w całej zachodniej Galicyi. — Datki można składać lub przesyłać na ręce p. Mieczysława Szybalskiego, radcy sądu kraj. wyższego w Krakowie ul. Kapucyńska l. 7.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-12-1916

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.