5 grudnia 1921

Kronika łódzka. Działalność lekarzy szkół miejskich.

Ze sprawozdania lekarzy szkól początkowych za czas od ł lutego 1916 r. do 23 lipca przytaczany następujące ciekawe daty:

 

Szkoły polskie — 65 szkól, 12,306 dzieci i 13 lekarzy. Odbyto przeciętnie 12 wizytacyi. W 18 szkołach zauważono różne braki. Z najważniejszych wypadków chorobowych i zakaźnych, badanych w czasie wizyt było O przypadków gruźlicy, pojedyńcze przypadki odry, influenzy, reumatyzmu stawów i t. d. Spora ilość zapaleń ucha, notowano też często jaglicę i świerzbę. Czasowo zamknięto 6 szkól z powodu tyfusu plamistego w domach których mieściły się lokale szkolne. Ogólna liczba dzieci, która była pod kontrolą wynosiła 838; rodzice otrzymali 858 zawiadomień.

 

Zbadano 8627 dzieci i ustalono między innnemi u 91 choroby serca, u 168 choroby płuc, w tem 87 gruźlicy, z chorobami oczu 1224, z chorobami uszu 211, z chorobami skóry 506, w tern świerzby 413.

 

Szkoły niemieckie: 39 szkól i 4243 dzieci. Odbyto przeciętnie 9 wizytacyj. Braki w lokalach szkolnych stwierdzono w 10 szkołach. Zdarzały się najczęściej choroby sezonowe, jak bronchity, anginy, katary kiszek. Jedna szkota była przez kilka dni zamknięta z powodu tyfusu plamistego, jedna szkoła podlegała dwukrotnemu zamknięciu. Liczba dzieci będących pod kontrolą lekarską wynosiła 876. Wysłano zawiadomień do rodziców 300. Zbadano ogółem 3916 dzieci.

 

Szkoły żydowskie — 32 szkoły z 5227 dziećmi, 3 lekarzy. Odbyto przeciętnie 10 wizytacyj. Ustanowiono dość dużo wypadków jaglicy, jak również parchów, pojedyńcze przypadki świerzby.

 

20 szkół podległo czasowemu zamknięciu z powodu tyfusu wysypkowego, jedna ze szkół trzykrotnie. 6 szkól było umkniętych nieledwie przez cali rok szkolny, a mianowicie od początku marca.

 

Ogólna ilość dzieci, będących pod kontroli lekarską wyniosła 1543. Ogólna ilość zawiadomień wystanych do rodziców 263.

 

Zbadano 3313 dzieci.

 

Godzina Polski, 05-12-1916

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.