22 września 1923

Brygadjer Piłsudski w Lublinie.

 

29 z. m. w południe przybył do Lublina bryg. Józef Piłsudski; na dworcu oczekiwał na bryg. Piłsudskiego oficer Legjonów Polskich kap. Baczyński, który też towarzyszył przybyłemu do hotelu „Wiktorja”, gdzie bryg. Piłsudski zamieszkał. Na gmachu „Wiktorji” wywieszono z powodu tego chorągiew o barwach narodowych. Przed hotelem oczekiwało na przybycie bryg. Piłsudskiego grono osób, które wznosiły na jego cześć okrzyki; panie rzucały kwiaty. Wieczorem bryg. Piłsudski był na audjencji u J. E. General-gubernatora Kuka.

 

Przegląd Poranny, 06-12-1916

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.