5 grudnia 1921

Odrutowanie Warszawy

Prasa żargonowa podaje bliższe informacye o technicznem urządzeniu odrutowania Warszawy, zwanego „Ejruwem“ w celach religijno-żydowskich.

Na reperacye świeżo wydano 1.200 rb. użyto 13 pudów drutu i 110 słupów.

W razie przecięcia, albo przerwania się drutu na jednem miejscu całość traci wartość i znaczenie religijne.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10-01-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.