28 czerwca 1922

O wojsko polskie

Warszawa tonie wręcz w powodzi plotek i sprzecznych wiadomości, związanych z kwestyą formowania wojska polskiego, Legionami – jako jego kadrami, oraz terminem powołania narodu pod broń.

            Ciągłe przewlekanie tej ważnej sprawy i ogólna, polityczna niepewność wytwarzają teren podatny do najrozmaitszych wieści, które wprowadzają powszechny zamęt i dezoryentacyę.

            Ze strony wysoko postawionej, do której zwrócono się z prośbą o wyjaśnienie,

czy rzeczywiście zakweetyonowaną jest sprawa uczynienia Legionów – kadrami wojska polskiego – otrzymano dzisiaj lakoniczną, przeczącą tym wieściom odpowiedź. - Z tejże strony bliższych informacyi odmówiono.

            Za pewnik w każdym razie uchodzi, że termin rozpoczęcia tworzenia armii polskiej — przez opinię publiczną na dzień 1 marca wyznaczony - przesunięty został o jakieś dwa tygodnie, w czasiektórych zapadną ważne decyzye, dotyczące Polski.

            Stan przejściowy Legionów utrzyma się zatem jeszcze do połowy — lub też nawet do końca marca.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 4 marca 1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.