28 czerwca 1922

Oddanie Legionów armii polskiej w ręce general-gubernatora v. Beselera.

Legiony, względnie korpus posiłkowy oddano zostały – jak donieśliśmy – gubernatorowi v. Beselerowi, jako zawiązek armii polskiej.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-04-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.