6 grudnia 1923

Hołd Piłsudskiemu

Z prowincyi otrzymujemy codziennie po kilka listów z wyrazam i hołdu dla Józefa Piłsudskiego. Między innemi za naszam pośrednictwem przesyłają Piłsudskiemu wyrazy najgłębszej czci i szacunku legioniści, przebywający w Rzeszowie.

Komitet Narodowy w Rudkach wysłał telegram do Koła polskiego z żądaniem natychmiastowej interwencyi w sprawie Piłsudskiego; tej samej treści telegram wysłano do N. K . N . w Krakowie.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 12-08-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.