27 września 1922

ZASIŁKI DLA RODZIN LEGIONISTOW

Natychmiastowe wznowienie wypłaty zasiłków nastąpi dla tych rodzin, którym wypłaty z dniem 31 lipca wstrzymano; wypłata ma być uskutecznioną za czas od 1 września 1917 wedle przepisów ustawy z dnia 27 lipca 1917 r. Nadto w wypadkach, w których w sposób niewątpliwy stwierdzono, że dotyczący legionista pozostaje w służbie wojskowej, może nastąpić wznowienie wypłaty zasiłków przed otrzymaniem urzędowych spisów.
Rodziny legionistów wystarać się winny indywidualnie o urzędowe poświadczenie stwierdzające, że żywiciel ich pozostaje w służbie wojskowej.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23-01-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.