16 stycznia 1922

Dodatkowy zasiłek dla inwalidów

Do komisyi zasiłkowej napływa dużo podań o przyznanie zasiłków dodatkowych inwalidom i wdowom po inwalidach. Ponieważ kwota przez rząd przyznana jest stosunkowo mała, przez to nie wszystkie podania w równej mierze będą uwzględniane. Wnoszący podania o ten dodatek winni dokładnie podać swój adres i umotywować żądana kwotę.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-06-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.