28 lipca 1921

Gospoda dla żołnierza w Grochowie.

Społeczeństwo polskie wytężyło swe siły i rozbudziło entuzjazm dla strony Warszawy, gdy wróg ze Wschodu zaczął pochód na ziemie nasze. Cały szereg instytucji zaciągnął się gremjalnie do pracy dla wojska. Między innemi i Stowarzyszenie Spółdzielcze „Nasz Sklep" stanęło do pomocy. Założyło ono w Grochówie przy szosie Brzeskiej gospodę dla żołnierza, w której to nasz wojak mógł otrzymać dzień i noc za tanie pieniądze niezbędne produkty do zaspokojenia głodu i pragnienia. Zakładajmy tanie gospody bliżej frontu. Dla naszych pań zwłaszcza, pragnących przyjść z czynną pomocą żołnierzowi polskiemu, nastręcza się pole użytecznej i owocnej działalności.

Świat, 18-09-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.