7 maja 1921

Opieka nad młodzieżą górnośląską.

Poznań. 17. października. Towarzystwo pomocy naukowej im. Karola Marcinkowskiego rozszerzyło swą działalność na Górny Śląsk i udzieliło już młodzieży górnośląskiej na pierwsze doraźne zapomogi 200 tys. marek.

 

Poznań, 17. października. W tych dniach przybywa z Górnego Sląska do Wielkopolski 400 uczniów ze seminaryów nauczycielskich. Z Nowym Rokiem cały zastęp młodzieży szkolnej przybędzie na uniwersytet poznański: Nad młodzieżą Towarzystwo pomocy naukowej zamierza roztoczyć swą upiekę i w tym celu wzywa społeczeństwo do złożenia jednorocznej składki nadzwyczajnej.

 

Dziennik Śląski, 19-10-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.