5 grudnia 1921

Tylko 70.000 emigrantów z Niemiec.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Sosnowiec, 20 marca. Wbrew oczekiwaniom niemieckim na Górny Śląsk przybyło tylko 70 tysięcy emigrantów Niemców.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 22-03-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.