20 czerwca 1921

Śmiertelne zatrucie alkoholem.

W areszcie 16 komisarjacie zmarł nagle sprawdzony w stanie niepoczytelnym wskutek nadmiernego użycia alkoholu, 28 l. Józef Nadulski, zamieszkały przy ul. Puławskiej 10.

 

Kurjer Warszawski, 05-04-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.