20 czerwca 1921

Pola Negri dla Bydgoszczy.

Ciesząca się wszech światowa sławą artystka kinematograficzna Pola Negri (hr. Dąbska) obywatelka miasta Bydgoszczy, wróciwszy z zagranicy, przeznaczyła znaczną sumę na różne cele społeczne i dobroczynne. M. i. postanowiła wnieść pomnik Fredry przed gmachem Teatru miejskiego w miejscu, gdzie dotąd znajdował się pomnik fundacji żydowskiej.

Dworzec w Bydgoszczy, 1920

 

Kurjer Poznański, 05-04-1921 [fotografia: domena publiczna]

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.