20 czerwca 1921

Zawieszenie żydowskich organizacyj.

Kraków, 20. 4. (Pat.) Dzienniki podają: Dyrekcja policji w Krakowie zawiesiła działalność żydowskich grup zawodowych obejmujących robotników budowlanych, metalowców i wyrobów skórzanych oraz wstrzymała działalność stowarzyszeń Poale sjonistycznych.

Zarządzenia te nastąpiły z powodu wkraczania tych związków na pole działalności politycznej. Lokal gromadzący członków związku opieczętowano.

 

Kurjer Poznański , 22-04-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.