21 czerwca 1921

Warszawa. Budżet.

Zestawienie wydatków i dochodów miasta Warszawy na bieżacy rok gospodarczy (1921/2) przewiduje około 3.350 miljonów mk. dochodów, a 3.950 miliojnów mk. wydatków. Z roku ubiegłego pozostaje do pokrycia 315 miljonów marek niedoboru.

 

Kurjer Poznański, 03-05-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.