21 czerwca 1921

Upadek z wagonu.

Na stacji Warszawa główna towarowa, około przejazdu Królewska Droga, bawiąc się spadł z węglarki i uderzył głową o szyny Stanisław Kamiński, lat 11, przyczem uległ wstrząśnieniu mózgu i potłuczeniu głowy. Przywieziono go w stanie ciężkim do szpitala Dz. Jezus.

 

Kurjer Warszawski, 03-05-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.