16 czerwca 1921

Usuwanie Niemców.

Katowice 5 maja. (Tel. wł. Kur. Warsz.) - Z kopalni i fabryk powstańcy usunęli z wybitniejszych stanowisk niemców.

 

Kurjer Warszawski, 06-05-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.