16 czerwca 1921

Walka z epidemją.

Wobec szerzenia się w Warszawie epidemji ospy wydział zdrowia publicznego zarządu miasta postanowił wystąpić do wydziału szpitalnictwa o niezwłoczne urządzenie w szpitalu św. Stanisława oddziału dla chorych na ospę.

Jednocześnie uchwalono uruchomić posterunki szczepienia ospy i szczepienia ochronne.

 

Kurjer Warszawski, 06-05-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.