6 czerwca 1923

Stan wyjątkowy w Warszawie.

Dziś rano ukaże się Dziennik Ustaw, zawierajacy uchwałę Rady Ministrów za zezwoleniem prezydenta Rzeczypospolitej, wprowadzającą stan wyjatkowy na obszarze m. st. Warszawy.

 

Nasz Kurjer, 18-12-1922

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.