28 stycznia 1922

Prawa mężatek

Na wczorajszem posiedzeniu w Związku równouprawnienia kobiet adw. przys. Władysław Łypacewicz referował o nowych prawach mężatek.

Skreśliwszy pokrótce historyczny rozwój tych praw kobiecych u nas, prelegent stwierdził, że uzyskane obecnie prawa, zatwierdzone przez Dumę, miała już polka w r. 1825, przy nowem wydaniu w tym czasie kodeksu Napoleona, utraciła zaś je w r. 1836. W tym samym czasie rosjanki były bardziej ograniczone w prawach pasportowych, a szczególnie w prawach spadkowych, które pozwalały na otrzymanie najwyżej 1/10 lub 1/7 majątku.

 

Z uchwalonych obecnie przez Dumę państwową praw, które są dla nas przywróceniem praw dawniej istniejących w Polsce, mają znaczenie: prawo oddzielnych pasportów, prawo wynajmu pracy i prawo co do dzieci. Co do osobistego zarobku żony pogorszyła się sytuacja. Żona ma obecnie do zarobku wtedy prawo, gdy mieszka oddzielnie. Prawo, dotyczące podpisywania weksli nie zmienia wiele, bo u nas kobieta zawsze miała to prawo.

 

Kurjer warszawski, 20-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.