23 stycznia 1922

Cios po ciosie

Poznań. „Berl. Tageblatt" donosi z Poznania, w dziale handlowym, że kolonizacja nabyta za 530.000 marek. płacąc po 600 mk. za morgę, z polskich rąk majątek, który „Tageblatt" nazywa „Krzyżownitza". Nie możemy w tej chwili stwierdzić, którego z majątków straszna ta wiadomo: dotyczy. Istnieje bowiem w powiecie mogileńskim Krzyżownica, w której istnieje polskie gospodarstwo, którą wszakże Niemcy przechrzcili na Westfelde, oraz istnieje w okolicy Poznania pod Kiekrzem 800-morgowe Krzyżowniki, które przed kilku laty p. Józef Bronisz sprzedał Niemcowi-katolikowi, niejakiemu Machlitowi ożenionemu z Polką.

 

Kurjer lwowski, 22-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.