23 stycznia 1922

Międzynarodowa wystawa samochodów

Roboty na terenie przyszłej wystawy w parku Agrykola postępują w nader szybkiem tempie. W tygodniu ubiegłym przystąpiono do tynkowania i robót rzeźbiarsko-architektonicznych w specjalnie budowanym pawilonie, przeznaczonym pod wozy ciężarowe, omnibusy, pługi automobilowe, lokomobile drożne itp.

 

Ku wygodzie zwiedzającej publiczności, eksponentów i obsługujacego personelu restauracja wystawowa urządzona będzie w specjalnej werandzie, zbudowanej w bezpośredniem przedłużeniu hali murowanej.

Przystąpiono również do dekoracji sufitu hali głównej, który celem złagodzenia światła wyłożony będzie całkowicie przezroczystą gazą.

Większą część boksów, znajdujących się w rozporządzeniu komitetu, wynajęto prawie wyłącznie pod silniki spalinowe, grupy elektrotwórcze, moto-pompy itp.

Dodać należy, że niektóre firmy samochodowe, nie znalazłszy miejsca w odpowiednich halach, wystawią automobile w boksach.

Komitet wystawowy przystąpił do druku wydawanego przez siebie katalogu wystawy, który wykonany będzie z zastosowaniem różnobarwnego druku i wielobarwnej ilustracji.

Wstęp katalogu zawierać będzie referat, traktujący o stanie naszych dróg i szos, tabele szybkości i t. p. -.r

 

Kurjer warszawski, 22-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.