23 stycznia 1922

Zebranie młodzieży niepodległościowej

Dziś o g. 7 odbędzie się poufne zebranie młodzieży niepodległościowej z następującym porządkiem dziennym: 1) Stosunek młodzieży niepodl. do Kom. Tymczasowej i polskiego Skarbu wojskowego, referuje p. Majewski, 2) Sprawa polskiego Skarbu wojskowego drużyn strzeleckich, referuje p. Bauer, 3) Wnioski.

Zebranie zwołane na podstawie par. 2 ust. o zgromadzeniach. Zaproszenia wydaje sekretariat „Kuźnicy” w godz. urzędowych.

 

Kurjer lwowski, 22-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.