8 grudnia 1921

Z ziem polskich

Marynarz polski. - Anim się spostrzegł, jak Anglik z Niemcem zabrali mi port. Niewiele im brak, żeby mi wzięli i port-ki.

Mucha, 19-09-1921

wyraża się w cyfrze 170.157 osób cywilnych w czem 157.054 Polaków. Układ narodowościowy doznał radykalnej zmiany, bo kiedy w r. 1910 było 57 proc. Polaków, obecnie jest ich 93 i pół procent.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-11-1921

W czwartek po pol. na placu Leśniczym w Grudziądzu spadł wskutek zepsucia się motoru samolot z wysokości około 30 metrów. Pilot ppor. Wojciech, który odniósł ciężkie obrażenia w szpitalu okręgowym.

 

Kurjer Poznański, 08-11-1921

I. Baon celny. - Strasznie mi się nie chce wstawać i iść pilnować granicy. Ale tam pewnie ostrym wzrokiem patrzy M. K.

W kołach rolniczych Pomorza wobec braku i drożyzny nawozów sztucznych, zajęto się sprawą propagandy zużytkowania odchodów ludzkich w małych miasteczkach przy pomocy torfu, którego dostarczanie dla tych celów powinno być ze strony rządu ułatwione i zapdwione. Będzie to z korzyścia nie tylko dla rolnictwa ale i dla zdrowotności ogólnej, propaganda zaś używania odchodów na wsi podniesienie też ludności pod względem kulturalnym.

 

Kurjer Zagłebia, 08-11-1921