8 maja 1921

Z ziem polskich

Epidemja samobójstwa.

Warszawa. (E. E.) W ciągu dnia wczorajszego kronika policyjna zanotowała 6 wypadków samobójstw.

 

Kurjer Poznański, 26-04-1921

Powietrzna komunikacja w Polsce.

W Poznaniu powstało towarzystwo, organizujące komunikację powietrzną w następujących linjach: Poznań-Warszawa-Poznań-Gdańsk, Poznań-Łódź-Warszawa, Poznań-Kielce-Lwów. Bilet Poznań-Warszawa kosztować będzie 3,200 marek.

 

Iskra, 26-04-1921

Zawieszenie żydowskich organizacyj.

Kraków, 20. 4. (Pat.) Dzienniki podają: Dyrekcja policji w Krakowie zawiesiła działalność żydowskich grup zawodowych obejmujących robotników budowlanych, metalowców i wyrobów skórzanych oraz wstrzymała działalność stowarzyszeń Poale sjonistycznych.

Zarządzenia te nastąpiły z powodu wkraczania tych związków na pole działalności politycznej. Lokal gromadzący członków związku opieczętowano.

 

Kurjer Poznański , 22-04-1921

Przygotowania do zaburzeń na G. Śląsku.

Warszawa, 21. 4. (Tel. wł.) W okręgu przemysłowym na Śląsku a zwłaszcza w powiecie katowickim komuniści niemieccy podjęli propagandę zmierzającą do wywołania rozruchów pod koniec kwietnia. Ruch komunistów uwydatnia się także w powiecie gliwickim i tarnogórskim. Do powiatu opolskiego napływu wciąż obcy element a w dalszym ciągu Niemcy przewożą amunicję i broń.

 

Kurjer Poznański , 22-04-1921

Odłączenie od Niemiec.

Warszawa. (E. E.) Polacy ewangelicy z dzielnic zachodnich postanowili odłączyć się od współwyznawców niemieckich i stworzyć nową organizację kościoła ewangelickiego.

 

Kurjer Poznański , 22-04-1921