9 maja 1921

Z ziem polskich

Nieszczęśliwy wypadek.

W dniu 20 b. m. na drodze kolei radomskiej między Sosnowcem a Dańdówką dostał się pod pociąg towarowy 9-letni chłopiec, Bolesław Gudula, zam. w Sielcu. Rola zmiażdżyły mu obie stopy. Po udzielenia pierwszej pomocy przez felczera Wł. Ogólskiego, rannego w stanie nieprzytomnym odwieziono do szpitala Renarda.

 

Iskra, 22-04-1921

Na przedmieściu Warszawy. [satyra]

Mleczarz. — Myślę sobie tak, że kiedy blacha na rynny zdrożała, klepki na beczkę i ćwieki na buty też, to trzebaby podnieść cenę na wodę, co się ją dolewa do mleka i liczyć od dzisiaj kwartę mojego „prosto od krowy" conajmniej o pięć marek drożej.

Mucha, 18-02-1921

Strajk w teatrze im. Słowackiego

przez dzień wczorajszy trwał w dalszym ciągu. Dziś ma przyjść do porozumienia między prezydyum miasta a artystami. Jak się dowiadujemy personal techniczny trwa dalej na swojem opozycyjnem stanowisku.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-04-1921

Na Śląsku Górnym [satyra]

Ernest Rindsvich. - To jednak ciekawa rzecz, jak ja będę udawał przy plebiscycie Wilhelma Seiltaenzera, akrobatę cyrkowego? Chyba powiem, żem spadł z konia w drodze na Śląsku i połamałem nogi.

Mucha, 18-02-1921

Śmierć na posterunku.

Podczas szkolenia żołnierzy naszych zginął dnia 14 b. m. skutkiem wybuchu granatu instrktor armji francuskiej przy D. O. G. kapitan Alfred Guifard, Min. spraw wojsk. Gen. Sosnkowski, czcąc pamięć dzielnego pracownika, który padł na posterunku, wyraził gen. Niesselowi pisemne wyrazy serdecznego współczucia.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 19-04-1921