8 grudnia 1921

Z ziem polskich

Rozstrzygnięcie sprawy Górnego Śląska.

Dotychczasowe rozmaite projektowane kombinacye rozwiązania sprawy Górnego Śląska, uwidocznione na tej mapce rozpadły się wobec przyjętego nowego projektu, który dajemy w depeszach.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-10-1921

Pierwsza dorożka samochodowa.

Po kilku letniej przerwie pojawiła się w mieście naszem znowu pierwsza dorożka samochodowa. Ma ona swój postój przy dawniejszym hotelu Rzymskim, naprzeciw Bazaru. Taksa jazdy równa się taksie zwykłych dorożek konnych.

 

Kurjer Poznański, 14-10-1921

Atak szału.

Wczoraj nad ranem zawezwano pogotowie ratunkowe na ul. Sławkowską, gdzie żołnierz niewiadomego nazwisk adostał ataku szału. Po ubezwładnieniu nieszczęśliwego, lekarz dyżurny pogotowia ratunkowego polecił odwiezienie go do szpitala.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-10-1921

Zaczadzenie.

Wczoraj zaalarmowano pogotowie ratunkowe na ul. Gertrudy l. 18, gdzie zaczadziła się służąca niewaidomego nazwiska. Po udzieleniu pierwszej pomocy ofarę nieszczęśliwego wypadku przewieziono do szpitala.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-10-1921

Pierwszy szpital z radium.

W sobotę otwarto w Manchesterze pierwszy w Anglii szpital dla leczenia przy pomocy radium.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-10-1921