8 maja 1921

Z ziem polskich

Bydgoszcz. Samolot niemiecki.

W piątek wieczorem spadł krążący nad Bydgoszcz samolot niemiecki. Aparat najnowszej konstrukcji jest strzaskany. Lotnika ciężko skaleczonego umieszczono w szpitalu. - Ciekawa rzecz, że Niemcy jakoś ciągle szpiegują nasze ziemie; niedawno temu spadł latawiec niemiecki pod Nakłem.

 

Kurjer Poznański, 05-04-1921

Pola Negri dla Bydgoszczy.

Ciesząca się wszech światowa sławą artystka kinematograficzna Pola Negri (hr. Dąbska) obywatelka miasta Bydgoszczy, wróciwszy z zagranicy, przeznaczyła znaczną sumę na różne cele społeczne i dobroczynne. M. i. postanowiła wnieść pomnik Fredry przed gmachem Teatru miejskiego w miejscu, gdzie dotąd znajdował się pomnik fundacji żydowskiej.

Nasi kochani urzędnicy państwowi. (10-ta rano) [satyra]

Śmiertelne zatrucie alkoholem.

W areszcie 16 komisarjacie zmarł nagle sprawdzony w stanie niepoczytelnym wskutek nadmiernego użycia alkoholu, 28 l. Józef Nadulski, zamieszkały przy ul. Puławskiej 10.

 

Kurjer Warszawski, 05-04-1921

Należy mu się w istocie [satyra]

- Oto, najdroższy piekarzu warszawski! Przyjmij ten wieniec od wdzięcznych Zakładów Pogrzebowych za to, że dzięki twoim chlebom ruch handlowy w naszej branży wzrósł, jak nigdy.

Mucha, 18-02-1921