8 grudnia 1921

Z ziem polskich

Kursa oficerów morskich.

Objaśnienie do da' stratuj. W marcu 1921 roku po raz pierwszy w Polsce zostały otwarte Kursa Oficerów Morskich Marynarki Wojennej. Wcześniejszemu otwarciu Kursów stały na przeszkodzie poważne trudności, które ostatecznie Departament Spraw Morskich pokonał przy współudziale energicznej i usilnej pracy komandora-podporucznika Adama Mohuczego.

Plan sytuacyjny zamachu na Naczelnika Państwa.

Objaśnienia: a) samochód Naczelnika Państwa; b) samochód Komendy miasta; 1) Naczelnik Państwa; 2) Wojewoda Grabowski; 3) szofer; 4) stanowisko sprawcy zamachu Stefana Fodaka; c) filary przed ratuszem z lwami; d) filary zwykłe; czarne punkta oznaczają stanowiska policyantów.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-10-1921

Klinika chirurgiczna Uniw. Jagieli.

(stała i ambulatoryum) zostanie otwarta w poniedziałek dn. 10 października br.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-10-1921

P. Curie-Skłosowską przywiozła radium dla Polaski.

Nasz korespondent warszawski (Z) telefonuje: Przyjazd pani Curie-Skłodowskiej do Warszawy stoi w związku z urządzeniem w naszych szpitalach oddziałów radioterapeutycznych. Za zgodą rządu francuskiego pani Curie-Skłodowska przywiozła do Warszawy część otrzymanego z Ameryki grama radium. Cząstka ta przedstawia wartosć miliarda marek.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-10-1921

Z Targów Wschodnich we Lwowie.

Pawilon „Nafta Polska”, w którym się mieszczą pokazy całego naszego przemysłu naftowego.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 07-10-1921