9 maja 1921

Z ziem polskich

Podatek gminny od pokoi wynajmowanych w hotelach i pensyonatach.

Z dn. 1 kwietnia br. wchodzi w tycie statut o podatku gminnym od pokoi wynajmowanych w hotelach, domach noclegowych i pensyonatach, uchwalony przez Rade ni. W myśl tego statutu obowiązani będą goście płacić na rzecz gminy do rąk prowadzącego dany hotel, pensyonat czy dom noclegowy 20% dziennej ceny pokoju wraz ze wszystkiemi ubocznemi świadczeniami.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 01-04-1921

Przydział węgla górnośląskiego dla Gdańska,

Gdańsk 29. marca. Tutejsza prasa niemiecka donosi, że generalny sekretarz Ligi Narodów zawiadomił sejm gdański o postanowieniu komisyj odszkodowań w sprawie o dostarczenie Gdańskowi produkcyi węgla górnośląskiego, w ilości 25 tysięcy ton miesięcznie. środków transportowych dla przewiezienia węgla dostarczyć ma rząd gdański.

 

Głos Śląski, 29-03-1921

W sklepie [satyra]

  • Proszę o bochenek chleba i jeżeli pan ma, to i o trutkę na szczury.

  • E, po co pan dobrodziej ma dwie rzeczy kupować. Niech pan podrzuci szczurom ten sam chleb! Wystarczy.

Mucha, 11-02-1921

 

Generalny strejk w Kwidzynie.

Gdańsk, 29. marca. Niemieckie związki zawodowe w Kwidzynie ogłosiły strejk gneralny. Robonicy oświadczają, że pracę podejmą tylko pod warunkiem, że poprzednio wycofana zostanie policya bezpieczństwa.

 

Głos Śląski, 29-03-1921

Walkie w Nadrenii.

Essen, 29. marca. Z okazyi zebrania komunistycznego, urządzonego pod gołem niebem, przyszło do starcia z policyą. Byli ranni i zabici. Również w Mettmann zanosiło się na poważniejsze zaburzenia, które zawczasu stłumiono. Władze, obawiając się rozszerzenia zaburzeń i walk, ogłosiły stan wyjątkowy nad obwodami Dysledorf, Monastryr i Arnsberg.

 

Głos Śląski, 29-03-1921