8 grudnia 1921

Z ziem polskich

Odsłonięcie pomnika Naczelnika Państwa

nastąpiło, jak donosi nasz korespondent warszawski w Nieszawie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 04-10-1921

Dwa pożary.

Wczoraj popołudniu zawezwano straż pożarną na ul. Pędzichów l. 24 do remizy wozów meblowych, gdzie z niewiadomych powodów wybuchł pożar. Przybyła straż ogniowa zastała w płomieniach 2 wozy meblowe, których nie udało się już uratować od zupełnego zniszczenia. Szkoda wynosi 100.000 Mk.

 

Równocześnie zaalarmowano straż pożarną do ognia, który wybuchł w składzie drzewa przy ul. Pawiej l. 12. Pożar udało się zlokalizować. Szkoda znaczna.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-09-1921

Zamach Ukraińców

na życie Naczelnika Państwa.

Naczelnik państwa wyszedł z niebezpieczeństwa cało, Wojewoda Grabowski trzykrotnie raniony.

(Telefonem od naszego korespondenta).

Lwów, 25 września — Godzina 10 wieczorem.

Wybuch gazu w Warszawie.

(Z) W ostatniej chwili dowiaduje się, że przy ul. Twardej 10 nastąpił wybuch gazu, który pociągnął za sobą ofiary w ludziach. Bliższych szczegółów brak.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 30-09-1921

Gdańsk wycofał swój protest w sprawie kolei

(Telegram własny „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”).

Genewa, 24 września. Dzisiaj w nocy rząd gdański wycofał protest swój przeciwko zarządzeniu generała Hackinga, w sprawie własności i administracyi kolei w Gdańsku.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-09-1921